BEBEKLERİMİZ
Tüm Bebeklerimiz
 
 
Erkek İnfertilitesi
 

Erkek değerlendirirken öncelikle ayrıntılı bir sorgulama yapmak gerekir. Daha önce geçirilmiş önemli bir hastalık veya ameliyat veya kısırlığa neden olabilecek alışkanlıklar tek tek sorgulamak gerekir (alkol sigara...). Çocuk sahibi olamayan çiftlerin %40'ında erkeğe bağlı faktörler ya tek başına kısırlık nedenidir ya da diğer nedenlere eşlik eder. Erkekte görülen kısırlık nedenleri arasında sperm sayısının hareketliliğinin yeresiz olması ve bazı durumlarda da sperm hücrelerinin anormal olması sayılabilir. Erkek kısırlığı hormonal nedenler, kalıtımsal nedenler geçirilmiş iltihabi hastalıklar, geçirilmiş ameliyatlar, doğumsal anomaliler, çevresel ve kimyasal faktörlere bağlı olabilir. 

 

Erkeğin araştırılmasında en temel yöntem sperm tahlilidir.    

 

SPERMIOGRAM (SPERM TAHLILI)

 

Kısırlık nedenlerini araştırırken yapılması gereken ilk ve en önemli testlerden biridir. Erkekten alınan spermler mikroskopik olarak incelenerek spermin sayısı, hareketliliği ve şekil bozukluğu olup olmadığı kaydedilir.

 

Normal sperm değerleri:   

 

Hacim                  2.0-5.0cc

Sayı                     ³20 milion/cc

Hareketlilik           ³%50 hareketli sperm

Şekil bozukluğu    ³%30 normal sperm(WHO)          ³%14 normal sperm(Kruger)

 

 Erkeklerde araştıtılan diğer testler

 

- Hormonal veya genetik bozukluklar için özel kan testleri 

- Bağışıklık sistemi bozuklukarı için sperm antikor testleri

- İleri tetkik ve tedavi için erkek genital sistem hastalıklarını incelemek için ayrıca üroloji konsültasyonu istenebilir.

ERKEKTEN KAYNAKLANAN KISIRLIK NEDENLERİ

 

Psikolojik etkenler, iktidarsızlık, erkek uzvunda görülen şekil bozukluğu, gereği gibi tedavi edilmemiş belsoğukluğu, yumurtaların yerlerine inmemiş olması, kabakulak hastalığı sırasında testislerin iltihaplanmış olması kısırlığı doğuran nedenlerdendir.

 

Başlıca nedeler

 

- Erkek tohum hücrelerinin yeterince üretilmemesi

- Hormonal bozukluklar

- İleri yaşlarda geçirilen kabakulak

- Tohum kanallarında geçirilmiş enfeksiyonlar

- Travmaya veya ameliyatlara bağlı tıkanıklıklar

 

GENETIK VE ERKEK İNFERTİLİTESİ

 

Erkekte var olabilecek genetik bozukluk, embriyoların genetik bir hata taşımalarına ve dolayısıyla doğacak erkek çocuklarda kısırlık veya diğer sistemleri ilgilendiren bozukluklara neden olabilir. İnfertil erkeklerin yaklaşık %6'sında genetik bozukluklar eşlik etmektedir. Özellikle şiddetli erkek infertilitesi tanısı konmuş, bir başka deyişle sperm sayısı milimetrede 5 milyon ve altında olan veya semen analizinde hiç sperm gözlenmeyen (azoospermi) erkeklerde %10-15 civarında genetik bozukluk bulunma olasılığı sözkonusudur.  

 

MESA, PESA, PETSA, TESA, TESE, MİKRO-TESE

Testiste sperm varlığına rağmen ejakülatta bulunamadığı durumlarda basit girişimler ile alınan spermlerin dış ortamda ICSI yöntemi ile yumurtayı döllemesidir. 
 

PESA (PERKÜTAN SPERM ASPIRASYONU) VE TESA (TESTIKÜLER SPERM ASPIRASYONU): 1995 yılından itibaren uygulanan bu yöntemlerde iğne ele aspirasyon yapılarak testisten elde edilen spermler kullanılarak mikroenjeksiyon  yapılır ve döllenme sağlanır.

MIKRO-TESE (TESTIKÜLER SPERM EKSTRAKSIONU)
Testisten mikroskop altında biyopsi sonucu alınan doku parçacıklarından elde edilen spermlerle mikroenjeksiyon yapılır ve yurta döllenir. Günümüzde tercih edilen yöntem daha çok MİKROTESE yönetmidir. Mikrotese yönteminin uygulanışını sitemizdeki videolardan izleyebilirsiniz.

 

 

KİSTİK FİBROZİS

 

Solunum , sindirim (pankreasta) ve üreme sisteminde, ter bezlerinde bozukluk ile karakterize beyaz ırkın en önemli kalıtsal hastalıklarından biridir. Genetik geçişli bir hastalıktır. Kistik fibrozisli erkeklerde erişkin yaşlarında çocuk sahibi olma olasılıkları azalmıştır. Bu erkeklerin % 98’i kısırdır, Kistik fibrozis’te doğuştan vaz deferens denen kanalın yokluğu söz konusudur. Yeni yöntemler ile (mikroenjeksiyon gibi) bu erkeklerde de gebelik sağlanabilmektedir.

ERKEK DOĞURGANLIĞINI ETKILEYEN FAKTÖRLER:

Sigara, ilaçlar ve alkol: steroid, hipertansiyon ve kalp hastalıklarında kullanılan bazı ilaçlar, marjuana,tütün ve alkol gibi toksik maddeler erkek sperm kalitesi, hareketliliği ve üretimi üzerine kötü etkileri söz konusudur.

 

CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIKLAR: Bazı infeksiyonlar erkek genital yollarında harabiyete sebep olarak spermin ilerlemesi ve transportunu azaltıp kısırlığa neden olabilir.

 

ISI: Sıkı iç çamaşir, aşırı sıcaklık testislerin damarlarının genişlemesine neden olur ve dolayısıyla lokal ısının artması sonucu spermin üretimi azalır.

 

ÇEVRESEL FAKTÖRLER: X ışınları, radioaktif ve elektromagnetik ışınlar, mikrodalgalar ve pestisid gibi toksik çevresel ilaçlar  ve maddeler anomal sperm üretimine neden olabilir.

KAYGANLAŞTIRICILAR: İişki sırasında kullanılan kayganlaştırıcı maddeler ve vajinal kremler sperm kalitesini etileyebilir. Bu nedenle doktora danışarak kullanılmalıdır.

YAŞ: Kadınlardaki kadar olmasa bile erkeklerde de yaş önemli bir faktördür. Yaş ilerlemesiyle birlikte spermin hareketliliği azalma ve anomal sperm sayısında artış olur.